Cenk Uzunoğlu

İhtilafa Çözüm Bulma Yöntemleri

Vakitsiz ekilen kaliteli tohum gibi doğru iklim koşulları (“konjonktür”) oluşmadan devreye sokulan müzakere yöntemi genelde başarısız olur.İhtilafa çözüm bulmakta konjonktür en önemli unsurdur ama...

Uluslararası şirketler enflasyon ile nasıl mücadele ediyor?

Uluslararası şirketlerin enflasyon ile ilgili dertleri farklıdır. Bundan dolayı artan enflasyon ve kurdaki volatilite karşısında hemen zam yapmayı düşünmezler.Makro ekonomik volatilitenin yüksek olduğu bu...

Batının Çekim Gücü

Avrupa ve ABD’ye ayrı ayrı veya bir bütün olarak ‘’Batı’’ diye atıfta bulunuruz.Halk arasında gönderme yapılan ‘’Batının çıkarlarındaki’’ ‘’Batı’’ kelimesi bencil ve olumsuzluğun ifadesidir.“Batıya”...

Kıskanma ve Özenmenin Farkı

Görev alıp yönetmek ve liderlik yapmak iddiasında olan her yeni oluşum, esas sınavını sevk ve idaresinden sorumlu olduğu kurum çalışanlarının davranışlarıyla karşı karşıya kaldığında...

Düşünmeye hayal etmekle başlayın

Kurumlar zor günlerden geçiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir kurumun sürdürülebilir olması için anlatılması ve içtenlikle sahiplenilmesi gereken sevk ve idare ile ilgili...

Denetim ve Kontrol Yarattığı Algı Kadar Güçlüdür

Denetim ile başlayıp mali işlerde ve şimdi de danışmanlık ile devam eden çalışma hayatımda sınır tanımayan suiistimallere tanıklık ettim. Çoğunu araştırıp raporunu yazdım. Niyet...

Yöneticilikle ilgili çocuklarımaaktardığım öğretileri…

35 yıllık iş hayatının öğretilerini çeşitli vesilelerle çocuklarıma ve arkadaşlarıma daha sık anlatır oldum bu aralar. Bunu yaparken de aktardıklarımın yalnızca iş hayatı değil...

Yöneticinin Onurlu Çıkış Kapısı Arayışı

Yönetici sorunlara ekibini yönlendirerek çözüm üretme yetkinliğinin yeterli olmadığını önünde biriken konularda bir şey yapamaz hale düştüğünde anlar.Ekibini seçme kriterleri de yetkinliğe ve liyakate...

Yöneticinin Pandemisi: Başarısızlığı “İnkâr Hastalığı”

Dur diyen olmazsa, kurumdaki yöneticiler hatalarını ve eksikliklerini inkâr etmeyi kendileri için ayrıcalıklı bir yetkinlik olarak görmeye başlar.Kuruma en büyük zararı, bu inkâr edebilme...

Yazarlardan

Deepfake’ler: Gerçek ve Hayal Arasındaki İnce Çizgi

Deepfake, "derin öğrenme" ve "sahte" kelimelerinin birleşiminden oluşan bir terimdir. Yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak, insan yüzlerinin ve seslerinin gerçekçi sahtelerini oluşturmaya...

Sokağa Bırakılan Evcil Kaniş

Hafta sonu akşam üzeri Eski Foça yolundan İzmir e dönüyoruz. Bizim önümüzde bir iki araç ve karşı yönden de gelen o sayıda araç varken...

Satış Ekiplerine Liderlik Etmek

Satış ekiplerine liderlik etmek, sadece stratejik planlama ve hedef belirleme işi değil aslında. İşin içinde takım üyelerinin motivasyonunu yüksek tutmak, onların kişisel ve profesyonel...