Gökçen Gönenç

İşe Alım Sürecinde Yönetici Rolü

İşe alım süreci, bir şirketin başarısı için kritik öneme sahip bir süreçtir. Doğru adayları bulmak ve işe almak, şirketin geleceğini şekillendiren en önemli faktörlerden...

Şirketin Aynası 360 Derece Değerlendirme

360 derece değerlendirme, iş dünyasında şirketlerin performansını artırmak ve çalışanlarının gelişimini desteklemek için son derece etkili bir yöntemdir. Günümüzün rekabetçi ortamında, şirketlerin sürekli olarak...

İşveren-Çalışan İlişkisinde İnsan Kaynaklarının Rolü: Köprüyü Güçlendirmek mi, Yıkmak mı?

İşveren ve çalışan arasındaki ilişki, bir işletmenin temel dinamiklerinden biridir. Bu ilişkinin sağlıklı olması, çalışanların motivasyonu, bağlılığı ve verimliliği açısından kritik önem taşır. Ancak,...

İK Ne Olmalı, Ne Olmamalı?

İnsan kaynakları, şirket yapısının en temel ve hayati unsurlarından biridir. Bu departman, çalışanların işe alım süreçlerinden, performanslarının değerlendirilmesine, kariyer gelişimlerinden, eğitimlerine kadar insan odaklı...

İnsan Kaynaklarının Ücret Belirlenmesindeki Yeri

Bir şirketin en değerli varlığı olan çalışanların, emeklerinin karşılığını adil bir şekilde almaları, hem bireysel motivasyon hem de kurumsal başarı açısından hayati bir öneme...

İnsan Kaynaklarının Ekip içinde Sorunların Çözümündeki Yeri

İnsan kaynakları departmanının iş dünyasındaki rolü çok yönlüdür ve belki de en önemlilerinden biri, çalışanlar arasında oluşabilecek sorunları çözmektir. Bu tür sorunlar, iş yerindeki...

Motivasyona İK Etkisi

İş dünyasında başarının temel taşlarından biri, şüphesiz ki çalışanların motivasyonudur. Motivasyon, çalışanların işlerine olan bağlılığını, performanslarını ve dolayısıyla şirketin genel başarısını doğrudan etkileyen kilit...

İK’ da Yetenek Yönetimi

Günümüz iş dünyasında yetenek yönetimi, kuruluşların başarısı için hayati önem taşımaktadır. Rekabetin ve teknolojinin getirdiği değişimlere uyum sağlamak ve müşteri beklentilerini karşılamak için, yetenekleri doğru şekilde yönetmek ve geliştirmek zorunludur. İşletmeler, hem mevcut çalışanların gelişimine hem de gelecekteki işgücü ihtiyaçlarını öngörerek stratejik adımlar atmaya odaklanmalıdır. Bu, finansal performansı artıran ve rekabet avantajı sağlayan stratejik bir yatırımdır.

İnsan Kaynakları Stratejisi Neden Gerekli?

İnsan kaynakları stratejisi, bir işletmenin başarısında kritik bir rol oynar. Bu strateji, işletmenin genel amaçlarına uygun olarak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. İşletmeler, rekabetçi bir ortamda...

Yazarlardan

Yapay Zeka’nın Sorumlulukları

Yapay Zeka (YZ), her alanda kullanılabilirken, yüksek işlem gücü, zaman ve enerji tüketimi gerektiriyor. YZ eğitimi için CPU, GPU ve TPU gibi işlemciler kullanılıyor. GPU ve TPU yoğun enerji tüketiyor ve YZ modellerini eğitmek karbon emisyonunu artırıyor. Transfer öğrenme ve model optimizasyonu gibi tekniklerle hesaplama maliyetleri düşürülmeye çalışılıyor. Sürdürülebilir YZ için enerji verimliliği ve çevresel etki önem kazanıyor.

Kendini Patron Zanneden Beyaz Yaka Yöneticiler

Günümüzün modern iş dünyasında, özellikle beyaz yaka sektöründe, giderek artan bir sorunla karşı karşıyayız: Kendini patron zanneden yöneticiler. Bu tip yöneticiler, sahip oldukları unvanın...

Beşinci Mevsim “Karnabahar” Çok Kardeşlikten, Tek Çocuğa ve Kedi & Köpek Ebeveynliğine

En küçük kardeşim Yener benden 12 yaş küçük olarak dünyaya gelmiş, evimizin neşesi, özellikle benim de deneylerime alet olan küçük oyun arkadaşım olmuştu. Okul...