Sürdürebilirlik

El İşi Üretiminin Bugünü ve Geleceği

Türkiye, zengin kültürel mirası ve el sanatları geleneği ile dünyaca ünlüdür. Günümüzde el işi üretimi, geleneksel yöntemlerle modern trendleri birleştirerek yeni bir ivme kazanmıştır....

E-Ticaret Sektöründe Yeni Dinamikler ve Zorluklar

ürkiye'nin e-ticaret sektörü, son yıllarda hızlı bir büyüme ve dönüşüm geçiriyor. 2024 yılına girerken, dijital pazaryerleri bu ekosistemin merkezinde yer alıyor ve ülkenin ekonomik...

Gıda ve Tarımda Sürdürebilirlik Neden Önemli?

Sürdürülebilir gıdalar ve tarım, günümüzde küresel ölçekte en kritik konulardan biri haline gelmiştir. Artan dünya nüfusu, iklim değişikliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesi gibi...

Maliyet Kıskacında Denge Arayışı

Son yıllarda küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, artan hammadde fiyatları ve enflasyon baskısı, birçok şirketi zorlu bir durumla karşı karşıya bırakmıştır. Özellikle üretim sektöründe faaliyet...

Uzaklardan Ofislere Dönüyor Muyuz?

COVID-19 pandemisi, dünya genelinde iş dünyasını derinden etkiledi ve birçok şirketi uzaktan çalışma modeline geçmeye zorladı. Ofisler boşaldı, evler çalışma alanlarına dönüştü ve insanlar...

Güneş Enerjisi Türkiye’nin Geleceğine Açılan Kapı

Türkiye, güneşin cömertçe bahşettiği ışığı ve sıcaklığıyla kutsanmış bir ülkedir. Yılda ortalama 2.640 saat güneş ışığının altında parlayan bu cennet vatanımız, güneş enerjisi üretimi...

Dünya Standardında Üretim Gerçekten Nedir?

Günümüzün hızla küreselleşen iş dünyasında, işletmelerin uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için dünya standartlarına uygun üretim yapmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Küresel pazarda rekabet edebilmek, müşteri...

Sürekli İyileştirme Aslıda Ne?

İş dünyasında başarıya giden yolun sürekli iyileştirmeden geçtiğine inanmak gerekiyor. Evet, yanlış duymadınız! Sürekli iyileştirme, bir işletmenin büyümesi ve gelişmesi için olmazsa olmaz bir...

Toplumsal Sorumluluk ile Başarı

Günümüzün sosyal bilinç dünyasında, işletmeler artık sadece finansal performanslarıyla değil, aynı zamanda toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratma taahhütleriyle de değerlendiriliyorlar. Tüketiciler,...

Yazarlardan

İletişim ve İşbirliği: Çalışma Hayatının Olmazsa Olmaz İkilisi

Günümüz iş dünyasında, birçok organizasyon işbirliği ve iletişim becerilerinin önemini anlıyor. Anlamayanlar ise bazı bedeller ödemekten kaçınamıyor. Çalışanlar arasında işbirliği ve iletişimin sağlıklı olmasının,...

Şiddetsiz İletişim: Kuralları Tanımlanmayan İletişim.

Değişmesi gereken bir şey hakkında geri bildirim vermek ya da almaktan rahatsız oldunuz mu? İletişim eksikliği, farklı fikirlerin oluşmaması, anlaşmazlık ve çatışma, kurumun kültüründe...

İK’ da Yetenek Yönetimi

Günümüz iş dünyasında yetenek yönetimi, kuruluşların başarısı için hayati önem taşımaktadır. Rekabetin ve teknolojinin getirdiği değişimlere uyum sağlamak ve müşteri beklentilerini karşılamak için, yetenekleri doğru şekilde yönetmek ve geliştirmek zorunludur. İşletmeler, hem mevcut çalışanların gelişimine hem de gelecekteki işgücü ihtiyaçlarını öngörerek stratejik adımlar atmaya odaklanmalıdır. Bu, finansal performansı artıran ve rekabet avantajı sağlayan stratejik bir yatırımdır.