Tahsin Berk Arsan

AİLE PLANLAMASI VE SOSYO EKONOMİK ETKILERİ

Aile planlaması, doğum kontrol yöntemlerini, üreme sağlığı eğitimini ve hizmetlerini kapsayan, çiftlerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarını sağlayan bir programdır; daha az...

Küllerinden Doğmak

Küllerinden Doğmak” metaforu, yokoluştan sonra yeniden doğuş anlamına gelir. Yaşamın çeşitli dönemlerinde karşılaşılan kayıplar, başarısızlıklar veya travmatik olaylar yıkımı da beraberinde getirir, bunları aşabilmek...

Dna/Rna, Güncel ve Geleceğin Tıbbındaki Önemi

Yaklaşık yetmiş yıllık tarihi olan bu önemli konuyu basitleştirerek özetlemeye gayret edeceğim, olabildiğince yabancı sözcük kullanmaktan kaçınacağım. Tam karşılığını bulamadığım bazı sözcüklerin anlaşılmasının bu...

Köy Enstitüleri, Sanayileşme Ve Kalkınmaya Etkileri

Tarihte Yazı, Matbaa, Aydınlanma çağı ve MedreselerYazı, doğrudan bilgi sunduğu için uygarlığın, bilimin, sanatın ve insanlığın gelişiminde temel araçtır, tarihin ve uygarlığın başlangıcıdır.Yazı öncesinde...

Sağlık Sektöründe Yönetim Ve Kritik Görev Yapan Ekipleri Yönetmek

A- SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YÖNETİM2003 yılında sağlıkta dönüşüm uygulamaları başlayıncaya kadar kamusal sağlık hizmetinden söz edildiğinde, sosyal devlet anlayışına uygun, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik...

Sanayi Devrimleri, Toplumsal Etkileri ve Yapay ZekaBölüm 2

SANAYİ DEVRİMLERİNDE PROJEKSİYONLAR ve ÜLKEMİZDE DURUMSanayi 6.0’ da büyümekte olan Yapay Zeka ?Weshler’ e gore; zeka, “Bireyin amaçlı davranma, mantıklı düşünme ve çevresiyle ilişkilerde...

Sanayi Devrimleri, Toplumsal Etkileri ve Yapay Zeka (Bölüm – 1)

SANAYİ DEVRİMLERİ ve TOPLUMSAL ETKİLERİSanayi Devrimleri, Tarım toplumundan Endüstri toplumuna geçişi ifade eder.Ekonomik, Sosyal ve kültürel alanlarda büyük değişimlere neden olmuştur. Dünyayı değiştiren en...

Tıpta Devrimsel İnovasyonlara Yapay Zeka Katkısı

İnsanoğlu, başlangıçtan günümüze, hastalıklara karşı evrimleşerek gelişen korunma ve sağaltım yöntemleri geliştirmiştir.Birçok antik kültürde, hastalıkların ruhsal veya büyüsel nedenlere dayandığına inanılmıştı, bu nedenle ritüeller,...

Yazarlardan

Toplantılar: ne kadarı gerekli, ne kadarı zaman kaybı?

İş yaşamında “olmazsa olmaz” konulardan biri de toplantı. Beyaz yakalılar dünyasındaki ciddi şikayet konularından biri de bu. Günün önemli bir kısmını tüketen toplantılar gerçekte...

Başarı birincilik anlamına gelmez, 18. Fil olmak yeterlidir…

Günümüz iş dünyasında finanstan pazarlamaya, üretimden vergiye, tedarik zincirinden insan kaynaklarına uzanan sayısız sorunla başa çıkmak her geçen gün zorlaşıyor. Bu sorunlar için sermaye...

Başarıda Motivasyonun Gücü

Caner ÇAYLI Başarılı olmak isteyen herkesin bunu yapacak kaynağı farklıdır. Başarıyı ulaşılacak bir hedef olarak gören iş dünyası, bu motivasyonu değerli bir unsur olarak kabul...